Wednesday, 18 April 2007

《戇豆放大假》。

時至今日見到路雲雅堅遜招牌戇豆嘜頭仍然走入場,自然唔係期望可以從中得到任何蔪新驚喜,感覺尤如入場看《五褔星2007》、《新精裝追女仔》,純粹不過為完成腦海內一套長篇系列而捧場,畢竟一個系列無模式可換情況下跨越十數年再接再厲、捲土重來,就好像要將十數年前爆笑橋段延續到今時今日,幕後人員再有時代觸覺都難免要面對脫節困局死胡同,舉個極端例子,若然冷面笑匠許冠文現在搞個《新版半斤八兩》的話,你估又會弄至何等局面?要做到史泰龍替洛奇寫成的完美句號,談何容易?

言下之意當然並非話英國國寶路雲兄過氣收皮,不過相信戇豆歷史任務已經完成九九十十,假若日後再有電影版的話,大概都要來一個孔乙己或阿Q 式終極篇來替其蓋棺鋪國旗了。

全片最大驚喜莫過於大橋故事,睇呢類片,劇情邏輯跟英雄一樣莫問出處,但胡鬧得來細想故事情節又好像沒啥犯駁點,尤其《戇》片每場口皆要來一段戇豆式搞笑獨腳戲點綴,搞得來唔亂之餘又有助劇情推展,睇落都唔覺夾硬亂來。咱們那套被列入國寶級爛片的《戇豆豆追女仔》早就將戇豆式笑料以廣東話用影印機照炒不誤,徐錦江跟路雲雅堅遜,兩者風馬牛層次相距十餘百級,所謂戇豆式笑料其實觀眾未看過前作都應該知道份屬邊門邊派,面部扭曲伸口咋舌之類十來歲小伙子當然笑得出,但小弟行年廿到五,跟笑到「卡卡」聲相隔十載情,笑唔出理所當然,沒落得起雞皮「吓」出聲來其實已經收貨。

電影頭段及尾段笑料都做得不錯,唯獨中段當戇豆踏單車孤身上路流程過份牽強拖得太長笑料殘舊,看著接踵而來不好笑笑位及無聲戇豆,有若干催眠作用,慶幸重遇小朋友後一切回復狀態、重上軌道,打破催眠魔咒,最尾還來了一段《重播》x 戇豆旅程首映電影來幽默一番,總算做到一個令人笑著離開的美滿結局。

看報章訪問主角路雲兄表示因創意乾塘關係此作構思了數年才拍成電影,而且大有可能成為系列中最後一集,與其夾硬延續將之搾乾搾淨才安樂的話,放手自然來得更好,這不其然令我記起早幾日手痕翻閱的《臘筆小新》,究竟作者臼井儀人重想食老本食到幾時先肯收手?

No comments: