Monday, 20 July 2009

《少女香奈兒》。


了解我的都應該知道,《少女香奈兒》絕對不是我會主動提出入場觀看的電影,雖則有柯德莉塔圖作女主角有若干吸引力,但當知道故事乃講述Chanel 前半生的時候,興趣又頓時打了個四折,自己向來不愛看近代人物的傳記類小說又或電影,總覺得導演為免得失其後人,故事出來必然會變得假惺惺的避重就輕,何況《少》所說的還要是現在還大有擁躉的香奈兒?所以入場前已經作好高呼吾王萬歲萬萬歲的準備了。

入場經過是這樣的,話說看《極速緋聞》當日乃入夏以來最高溫,見時間尚早未入得場,就跟M 小姐到附近的一番來個午巿定食散散熱氣。

「你估下我安排左咩節目?」M 小姐問。

「《極速緋聞》嘛,尋晚講左。」

「咁睇完之後你又知唔知做咩?」

「唔知。」

「估下啦。」

「點估呀無啦啦...」

「知你怕熱而安排的。」

「難道係爆房咁益我?但都熱架喎。」

「......」其時M 小姐攤出兩張東西,細心一看,竟然係五點餘場次的《少女香奈兒》戲票。

「唔係掛?我地《極速緋聞》好似睇兩點四十分喎。」我對上一次精神狀況無問題之下一日睇兩套戲已經要數到中學時期的《百變星君》和《太陽神十三號》,當然香港國際電影節時試過無數次,但電影節期間人總是失去理智不清醒的,不予納入射程範圍。

「隔離影院咋嘛,趕得切的,廢事你行街熱到怨天叫地啦。」腦海不期然浮出《最佳損友》中,劉德華分別被邱淑貞和陳玉蓮約了在同一戲院看戲一幕,劉華來回穿梭於兩影院之間,很攰。


頭場《極速緋聞》個人認為亮點不多有點淡味,但相比起來,《少女香奈兒》就淡上加淡,看完好像喝了一杯水一樣,渴解了,但不能疾呼滿足。

由於事前沒看過劇情簡介,所以一廂情願打算入場看發跡史,但看著看著,戲中關於Chanel 職業上的細節著墨可謂少之又少,係偶有加插一些她對當時衣衫潮流的獨特見解,但總好像輕輕帶過,沒推展出甚麼特別花樣出來。

沒工作上的情節,全片重心自自然然落在她的愛情路上,首先我不是說拍Chanel 就非要拍她的時裝觸覺不可,但看畢全片,我又真的不覺得她的愛情經歷有甚麼值得用上全片所有篇幅去寫,艱難的出身,依附著不甚喜歡的男人生活,後來覓到真愛卻遭逢巨變之類,老掉牙故事之餘又不怎麼曲折,難道她在職場上的成功之路不會比這更值得探討嗎?加上導演又用上異常平淡的手法去拍,弄得電影淡得像白開水,既不悶人又不動人,很曖昧。正當主角愛情路大致選定,一心以為導演下一步或多或少都會向工作方面埋手的時候,鏡頭一轉竟然是Coco 伴著一堆模特兒坐在天橋上成了名並走出字幕宣告劇終,感覺好像有很多東西未完成但要趕著收場一樣,總之就令人不舒暢。

自從《天使愛美麗》後我對柯德莉塔圖頗有好感,不過隨著她接二連三的作品都中不了我口味後,我漸漸就對她失去興趣,其實就跟我對林嘉欣所演的電影感覺一樣,兩者演出都沒有問題,但她們選戲品味就是跟我的睇戲口味有嚴重分歧,所以有她們做女主角的電影不知何解總是不能得我歡心,有緣無份。

整體來說,《少》其實並不悶人,不過戲味極淡又看不到箇中有甚麼亮點,壓根兒就想不到有甚麼獨特之處可以說服得了觀眾捧場,這種可有可無過目即忘的電影,就像成績永遠守在中游、操行平平沒幹壞事又沒能記優點的幽靈同學一樣,畢業後很快就會被眾人所遺忘。

1 comment:

小瓶子 said...

可能想再拍中女香奈儿都未定...