Tuesday, 17 August 2010

精神分裂的年青文學。

我 = 無括號
謎之聲 = 有括號
動作文字化 = 【】

除非閣下有鋪模仿怪癮(你根本就話緊自己!),否則一般情況下只要接續寫文若干年月,日子有功,總會漸漸捕捉得到自身到底鐘情於哪類寫作手法(求求其其上網寫幾堆字,就懶勁涉及甚麼寫作手法,你囂張個甚麼勁呀?)...【淚】。就以自己為例,縱使所寫事情有多複雜、潛在意義有多強大也好(我想講,我完全唔覺得有啥勞什子潛在意義囉。)...亦嚴格遵守不用括號作解說之無聊法則(咁你家下又用?XD)今篇係特別嘛!【怒】(咁即係無嚴格遵守啦!XDDD),而由不用括號的原則延伸下去,就是抗拒對隱藏資訊又或需意會字句進行過多的解說(這句寫得很冗贅,睇完都唔知啥意思【速逃~】),解說得太詳細,失去了自我領會的幽默感,活像一套充斥著旁白的二流電影,不能以畫面彰顯故事就退而求其次以旁白補完,屬懶惰與無賴的行為,個人就不能容忍了。(我睇住你兜字都忍你唔到呀!)

話分兩頭(我發覺你都好鐘意用「話分兩頭」、「講開又講」同「實不相瞞」黎推翻自己所述觀點,繼而長篇大論苦撐篇幅喎...)咁咪就係傳說中的風格囉!(原來你的風格就係毫無原則地生產大量廢字。XD)你理得我唧?(鬼叫你放上部落格。)無人用枝鎗指住你個頭迫你睇。(但你將製成品放上公眾場合分享,就需要承擔被批評責任啦!)黐筋,難道我行得出街,就要承擔被人兜口兜面指著鼻尖謾罵樣衰的風險,跟手還要履行虛心檢討的義務嗎?我又沒收入場費,免費提供小炒例湯還要被投訴飯菜太油唔夠健康,善事變得比生意更加難做了。

扯得太遠,連上段分出來的小頭原先想寫些甚麼亦忘記了(話左你,學咩人狂用括號吐糟自己。),咁我見家下年青人流行這種寫作手法,諗唔到有咩好寫咪求求其其搞篇出來諧趣下囉(你都識講年青人啦。)...我好好醜醜都算半個年青人喎!(換句話說,咪就係半個中年人囉。XD)......【死狗】

我以後再也不敢扮年青,用如斯手法寫無聊文了。【大哭】

5 comments:

卡臣 said...

充滿後現代折衷主義
佳作!

袁健健 said...

卡臣:
所以我幾時都話你最有TASTE~

但話分兩頭,
呢篇「佳作」令我有強烈刪文衝動。

Mr Riceball said...

充斥著謎之聲和動作文字化作旁白,非常之現代文學,非常之二流!讚!

但為何沒有笑位?上一篇的笑位非常好~

小瓶子 said...

超爆笑!

袁健健 said...

Mr Riceball:
竟然有第二個人留意到上篇的笑位,
太開心了。

不過...

今篇其實都有笑位架......【淚奔!!】

小瓶子:
謝,只有一個人識笑也算成功~【大喜】