Tuesday, 10 August 2010

手信不如不送。

同事K 孤身遊東京,上星期終於凱旋回歸。

東京這類旅遊熱點本部門各同事一年到訪總和達十次以上,照理真係無咩需要托人家千里迢迢去買的,但礙於不成文硬性手信協定關係,無野值得送禮也好,眾人每每外遊亦總會循例買返兩份手信以示自己為守規矩好員工,而接收者為表教養,亦多會循例表示幾分雀躍來以示尊重。

個人向來不喜買無意義手信,但要交差嘛,同事又不同於好友家人,習慣求其到機場執兩盒放得入口的就禮成算數。原以為以零食物語均有代售的行貨甜點作手信已算是對上述協定最重劑量抗議,誰不知一山還有一山高,同事K 今回每人分派一枚的小物才算是對該制度的最大諷刺。


又唔係要求波運亨通、減肥成功之類港式祈願,求求其其愛情順利、金運大吉等願望其實都夠實用的了,幹嘛好揀唔揀,係要入手九唔搭八的「交通安全御守護」?我又唔係好覺「交通安全御守護」會比「愛情順境樂滿門」易搵喎,難道同事K 認為我面上的暗瘡紅印乃因車禍所致?再講,就算我真的逢車遇禍車車撞也好,我又唔係駕車人士,枝符真係無玻璃可貼的,體積又不合放入銀包,若然將之與肉身相隔千里安放在電腦桌旁,斷估大難將至神明都來不及庇佑吧?

整件事其實就跟要求從瑞士旅遊回港的友人買份手信回來差不多,明明好地地買盒隨處可見輕攜式瑞士芝士火鍋套裝就皆大歡喜嘻呵唏,吹咩我硬要搵天搜地入手瑞士製造但味道與港售無異的瑞士糖作禮才安樂呀,費盡心機達成要求但又能令接收者吹脹不爽,這樣花盡心思去買一份令對方無奈的偏門手信,壓根兒同靜坐抗議沒分別,是對整件事情一種無聲抗爭,是意識流上的一種重大控訴。

同事K 的苦心,我明白、我理解,所以我欣賞、我接受。至於老細,當看到他接過手後望兩眼就輕蔑地將之扔在一旁的連串動作,就更進一步告誡著我,若然不想死得太慘,破舊立新之事在上級跟前還是做得越少越好。

2 comments:

小瓶子 said...

哈哈...

Anonymous said...

thanks for share........