Saturday, 22 September 2007

《謎之彼女X》。

公司為防眾同事因只顧埋手MSN 而心散忽略工作,老闆召見上司開幾十次無聊例會,正式頒下手諭將一切MSN 物體查封抄家,誓要整頓本頻臨收皮的神祕部門軍紀,新郎哥在狗友面前最喜歡借妻振夫綱執個頭彩,但問題係關埋房門之後的那個世界,又會否存在著鮮為人知、陰陽逆位的第二面?上司無權無勢,對外照做不誤,但返回本部,又別有洞天。

千祈唔好誤會,並唔係攤大手板收人工但唔願做,而係確確實實太過清閒無事好幹。


鏟MSN 已成定局,要消磨時間就要自己攝高椅背諗諗辦法,無計情況下,將原先每日三本漫畫政策改為六本以填補因此而多出來的垃圾時間最為上算,為應付這個需求,就連平日鐵定唔會拈手的無聊系、純真系漫畫亦一拼收入眼簾,就好像前陣子埋頭苦幹頗為長篇的《愛麗斯學園》,係清新有追看性,但睇得太多此等介乎於兒童與青年之間的讀物,連人都忽爾純真起來,到近日看完不禁心生悶氣,要調劑,就找了好幾本陰陽怪氣、離經叛道的來衝擊一下磨鈍了的味蕾。

植芝理一新連載的《謎之彼女X》可算是近數月來看過最難作簡介的一套漫畫,故事離奇古怪,要歸入為言情純愛系嗎?又好像未符合入圍資格;要列入神怪系嗎?又好像比較細水平淡,或者可以這樣說,《謎》是一本有點意淫而又帶純愛的校園風漫畫,故事隨著主角椿偷喝了古怪轉校生卜部美琴一滴口水開始,而口水恰恰就是卜部用來傳達心情的媒介,情節發展下去頗為有趣過癮,當中隱沒一點點性的暗示,情況有點像作者舊作《夢使》,同樣存在著臨臨種種怪戀畸戀。


其實作者植芝理一作品一向都是走這款神奇詭異路線,就好像舊作《謎狐怪童》,章節故事連續性不強,著重以第三者身份去描述男主角古怪行徑,至於有啥咁詭異咁神奇,我詞貧又懶用腦,實在打不出箇中奧秘來,假若看過《謎彼》有興趣,不妨翻兜《謎狐》來領略一下。


現在《謎之彼女X》只出了一期,上圖日字封面寫著「正体不明之戀愛漫畫」,連官方都用上正体不明來作出介紹,我搞盡腦汁都打不出所以來,都算非戰之罪了。

1 comment:

jordan shoes said...
This comment has been removed by a blog administrator.